skip to Main Content

CD "Cantabile-25 jaar"

Een representatieve selectie uit de bekroonde werken van onze compositiewedstrijd (1982-2007) werd door onze laureaten en laureaat-finalisten vertolkt en opgenomen op 1 december 2007 in “De Brug” in samenwerking met SAMWD Lier.

Deze cd is verkrijgbaar op het secretariaat van Cantabile voor de prijs van € 10.

Compositiewedstrijd 2019

In 2023 vindt de 21ste tweejaarlijkse “Cantabile Compositiewedstrijd” plaats.

De bekroonde composities zullen uitgevoerd worden door de laureaat-finalisten tijdens de finale van de “Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd 2024”

Aan de bekroonde werken (één per categorie) kent de Maatschappij Linkerscheldeoever een geldprijs toe van telkens € 750. Bovendien ontvangt de componist, mits lid van SABAM, de medaille “SABAM Cultuur”.

Het reglement vindt u op onderstaande link.

Back To Top