Cantabile pianowedstrijd voor de Jeugd

Mèèr dan een wedstrijd

 

!!!!!--Pianowedstrijd september 2020-- !!!!!

 

Ten gevolge van een COVID-19 uitbraak en de door de overheid hiervoor opgelegde maatregelen werd de wedstrijd 2020 voorzien op 21-22 en 28 maart opgeschort.

Een alternatieve wedstrijd vond plaats op  19-20 en 27 september in de Muziekstudio van  deSingel in Antwerpen.

Zie rubriek Pianowedstrijd.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling

Cantabile streeft naar de verheffing van de pianocultuur in Vlaanderen en tracht deze doelstelling te bereiken door:

  • het inrichten van een tweejaarlijkse pianowedstrijd voor jongeren tot 19 jaar, tijdens de pare jaren;
  • het inrichten van een tweejaarlijkse compositiewedstrijd voor piano, tijdens de onpare jaren;
  • het organiseren van recitals en concerten voor de bekroonde pianisten;
  • een klemtoon te leggen op het werk van Emmanuel Durlet (1893-1977), eminent pianist, componist en pedagoog.

De wedstrijd stimuleert zowel jongeren, ouders als leraars bij hun inzet voor de pianostudie terwijl, in het verlengde daarvan, de aangeboden recitals en concerten voor de noodzakelijke podiumvastheid zorgen. Dat de deelname aan de wedstrijd leerzaam en verrijkend is, bewijst het groot aantal inschrijvingen, telkens weer.

Met dit doel voor ogen worden in gans Vlaanderen talrijke evenementen ingericht waarop de Cantabilelaureaten  hun vorderingen door een geïnteresseerd publiek kunnen laten appreciëren. Ook buitenlandse concertreizen staan op het programma. Zo concerteerden reeds meerdere laureaten op verschillende plaatsen in Europa.

Sinds 1999 blijven de Cantabilerecitals niet uitsluitend tot het solistisch pianospel beperkt. Met het project "Kamermuziek Jong Vlaanderen" worden concerten ingericht in diverse bezettingen, met muziek van vroeger en nu.

 

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

  • Annie Anthonissen, voorzitter;
  • Liliane Herchuelz, ere-voorzitter;
  • Georges Boulet, secretaris-penningmeester;
  • Hans De Volder, Julien Esser, Herman Janssens en Marijke Oers bestuurders